Loading...

블랙헤드제거 : 클렌징 오일로 화이트헤드, 블랙헤드녹이는법

프로필 이미지

# 블랙헤드클렌징오일 #블랙헤드없애는세안법 이번 영상은 #화이트헤드 #블랙헤드없애는방법 이예요! 클렌징오일을 이용해서 자극없이 코 각질과 블랙헤드, #화이트헤드관리 를 해봅시다 :) 이슈리의 다른 채널 소통해요🙋 💜instgram - https://www.instagram.com/2seul_fit 💜instgram - https://www.instagram.com/2seul_beauty 💛블로그 - https://blog.naver.com/smile2seul 💚네이버TV - https://tv.naver.com/smile2seul 💙인플루언서홈 - https://in.naver.com/2syuritv

Top